Rose­ma­rie Köhn skap­te kirke­his­to­rie: nå skal hun hed­res med statue

Som en pioner innen sitt felt har Rosemarie Köhn banet vei for mange teologer, og vist at kirken er åpen for alle – uansett kjønn, bakgrunn eller legning. Nå har hun fått en stiftelse i sitt navn, med et formål om å få henne på sokkel.

Publisert

Skisse 2 Rose statue Foto John Andresen

Foto: John Andresen

Da Arve Juritzen leste VGs kåring over Norges 100 viktigste kvinner, la han merke til at de hadde utelatt en soleklar kandidat. Han ønsket å hedre Nordens første kvinnelige biskop, Rosemarie Köhn, og vise hvilken ekstraordinær innsats hun hadde lagt ned for å skape en inkluderende folkekirke.

Sammen med Susanne Sønderbo begynte Juritzen å leke med tanken om å reise en statue av biskop Köhn, og kort tid etter tok han initiativ til å opprette Biskop Roses Stiftelse. Da Sønderbo og Juritzen oppdaget at det også er langt færre kvinner enn menn på sokkel i Norge, de enda sikrere i sin sak. Biskop Rose skulle få en plass foran Hamar domkirke.

Faktaboks

  • Vigslet til biskop i Hamar bispedømme i 1993, og ble dermed første kvinnelige biskop i Norge og Norden samt tredje kvinnelige biskop i den lutherske kirke på verdensbasis
  • Engasjerte seg sterkt for en åpen og inkluderende folkekirke, blant annet ved å gå i spissen for å sikre de homofiles plass i kirken
  • Ordinert som sjette kvinnelige prest i Den norske kirke i 1969
  • Opprinnelig fra Tyskland i 1939, innvandret til Norge i 1946 sammen med moren

Kilde: snl.no

Biskop Köhn som forserte motbakken

1 Foto Halvard Bjørkås

Foto: Halvard Bjørkås

Etter å ha presentert ideen for biskop, ordfører, domprost og menighetsråd i Hamar var det en unison enighet om å gå videre med prosjektet som har en prislapp på 1,9 millioner kroner.

Til nå har stiftelsen samlet inn over halvparten av midlene som trengs. I tillegg til store givere som Kirkerådet og Bispemøtet, står Opplysningsvesenets fond også på listen over aktører som har bidratt økonomisk for å sikre statuens grunnkapital.

Skisse 3 Rose statue Foto John Andresen

Foto: John Andresen

Juritzen og Sønderbos ønske var å vise Köhn i bevegelse – fremover, oppover motbakkene, alltid skuende mot håpet. Statuen skulle vise en biskop som forserte motbakken, og nå ønsker alle hjertelig velkommen.

Nå er stiftelsen i gang med å samle inn de resterende 800 000 kronene som er nødvendig for å reise statuen av Nordens første kvinnelige biskop. Det skjer gjennom en kronerulling, hvor de håper å få både små og store bidrag slik at hele folket føler eierskap til statuen.

Statuen skal være av bronse og monteres på en sokkel av iddefjordsgranitt, og avdukes lørdag 20. mai 2023 – på dagen 30 år etter at Rosemarie Köhn ble ordinert.

stiftelsenes Facebookside kan du følge prosessen, og se bilder av hvordan statuen vokser frem.

Hvit statue av St Sunniva på Selje prestegård.

Sommeren 2013 ble statuen av St. Sunniva avduket foran Selje prestegard, også den ble reist med støtte fra OVF. Selje var bispesete på Vestlandet fram til 1170.

Foto: OVF

Biskop Roses Stiftelse

I tillegg til å finansiere en portrettstatue av Rosemarie Köhn, har Biskop Roses Stiftelse som formål å videreføre hennes arbeid med å bidra til at Den norske kirke blir enda mer åpen og inkluderende. Dette ønsker de å gjøre gjennom å finansiere en årlig utdeling av Biskop Roses hederspris, til en person eller gruppe som har bidratt til nettopp dette formålet.