Preste­gårds­his­to­ri­er

- Selje prestegard gjennom 200 år - er siste bok i serien om kulturhistoriske prestegarder fra Ovf. Bokserien på fem forteller om prester, gårdsdrift og i første rekke om livet på den enkelte prestegård i fondets eie.

Publisert

Prestegaardshistorier ovf main col

Verdifull historie fra Ovfs prestegårder; Lesja, Nesset, Meldal og Verdal og Selje.

Bokheftet om Selje prestegard skiller seg fra de andre bokheftene om Lesja, Nesset, Meldal, Verdal prestegarder fordi prestegarden opprinnelig lå på selve klosterøya, hvor Norges eldste bispedømme lå. I boka knyttes tråder fram til vår egen tid. Her kan vi lese om Sigrid Undset som blir nektet tomt på den sagnomsuste øya fordi presten i 1917 var redd for et katolsk oppsving. De fem bokheftene fra fondets prestegårder gir et innblikk i en annen tid hvor presten måtte søke departementet om å installere elektrisitet og telefon, eller måtte få tillatelse til å innlegge bad i huset. Grunnlaget for bøkene er et stort arkivmateriale, med gamle kart og viktig brev til og fra Kirkedepartementet. Bøkene gir også god innsikt i forvalterhistorien.

Et stort og viktig arkivmateriale

Bokprosjektet har vært et samarbeid mellom Romsdalsmuseet og Ovf. Bøkene er i salg gjennom Selja forlag eller Opplysningsvesenets fond på e-post: ovf@ovf.no og merkes kjøp av prestegårdsbok. .

Bokheftene er på 58 sider og koster 200 kroner pr. stk.

Tilbud for alle fem bøkene: 800 kr.