Preste­gårds­ar­ki­vet blir digitalisert

Verdifull eiendomsinformasjon i OVF blir sikret for fremtiden 

Publisert

Gammelt arkivskap med skuffer

Dokumenter fra Lier prestegård er interessant arkivmateriale. Foto: OVF

Opplysningsvesenets fond og Arkivverket inngikk i januar 2019 en avtale som innebærer at Prestegårdsarkivet fra 1821 til 1997 blir digitalisert og tilgjengeliggjort.

Det er en stor og viktig jobb som innebærer at 214 hyllemeter med arkivbokser flyttes fra OVFs lokaler i Kirkens Hus til Riksarkivets lokaler på Sognsvann. Arkivverket vil bruke i overkant av to år på å fullføre hele oppdraget, og i løpet av 2021 vil materialet være ferdig scannet og tilgjengelig for alle via Digitalarkivet.

LIVET PÅ PRESTEGÅRDENE

Ovfs historiske prestegårdsarkiv vitner om livet på prestegårdene. I dokumentene kan man finne opplysninger om vedlikeholdet på prestegården, nybygging, forpaktningsbruk, uthusbygninger, hageanlegg og skogsdrift. I tillegg finner man opplysninger om salg av husmannsplasser og innløste festetomter. Prestegårdsarkivet er en viktig kilde til vår felles kulturhistorie. For historieinteresserte, forskere og forfattere har arkivet betydelig interesse.