Preste­bo­lig til salgs i et nord­norsk panorama

Tysfjord prestegård ligger i dag sentralt i tettstedet Kjøpsvik i et storslått landskap. Embetsboligen fra 1868 er ombygd og rehabilitert for å etterleve dagens standard og moderne krav, og flere gamle bygningsdetaljer er ivaretatt.

Publisert

Tysfjord nr

Siden presteboligen stod nyoppført i 1868 har den huset en rekke prester og deres familier.

Tysfjord prestegård har som prest- og embetsbolig vært en symboltyng bygning. Den ble solgt i mai 2022.

Den ærverdige presteboligen har vært et signalbygg og en betydningsfull bolig.