Pile­grims­vand­ring for kom­men­de generasjoner

Sjetteklassinger fra Groruddalen går i pilegrimenes fotspor fra Stovner og opp Gjelleråsmarka. Dette er et av flere eksempler på hvordan kirken bruker de økonomiske bidragene fra Ovf. Prosjektet er nå en del av Den kulturelle skolesekken.

Publisert

Barføttede ungdommer står på pilegrimsleden

Foto: OVF

- Gjennom vandringen i skogen får elevene en sanselig opplevelse av hvordan det kan ha vært å være pilegrim i middelalderen. Denne dagen blir Gjelleråsmarka ikke bare en skog, men et område hvor de mest fantastiske ting har skjedd og når som helst kan skje, sier Anne Berit Evang, kapellan i Østre Aker prosti.

Går rett inn i pilegrimenes verden

Elevene går pilegrimsveien og kommer inn i pilegrimenes verden gjennom den vandrende fortellerforestillingen «Med føttene styrker vi røttene». Langs stien møter elevene fortelleren utkledd som pilegrim fra middelalderen. Røverskrekken vekkes til live når de møter ’Stovnerkongen’ og må svare på gåter for å komme videre. Etter hvert møter de fortellingen om Olav den hellige, som galopperte forbi for rundt tusen år siden.

Eleven får også kjenne på pilegrimenes prøvelser. De velger en stein som de bærer med seg som et minne om et hemmelig ønske, de går barbeint deler av veien og i stillhet den siste biten.

Møter på tvers av generasjoner og religioner

Vandringen blir et møte mellom menighet, pensjonister og barn. Det blir også et møte mellom flere religioner, siden barna på skolene i prostiet har ulik bakgrunn. Pilegrim er sentralt i alle de store verdensreligionene, og samtalene rundt dette er en viktig del av vandringen.

Knytter elevene sammen om Oslo

Evang er takknemlig for OVF-midlene som har gjort det mulig å gjennomføre disse vandringene.

– Vi har fått muligheten til å gi elevene en helt spesiell og opplevelsesrik dag som gir liv til fantasi, drømmer og indre søken. Gjennom lokale historier, levende fortalt, blir de knyttet sterkere til Oslos historie, til naturen og til hverandre