OVF på sosia­le medier

I 2021 fyller Opplysningsvesenets fond (OVF) 200 år. Vi vil markere jubileet  på nettsider og sosiale medier. På nyåret etablerer vi et nytt nyhetsbrev.

Publisert

Oversiktsbilde av Modum prestegård med mye snø

Modum prestegård også kalt Heggen i Vikersund. Foto: Jiri Havran

I 200 år har Opplysningsvesenets fond skapt verdier som er kommet samfunnet til gode. Areal fra prestegårdene har vært brukt til utvikling av små og store tettsteder. Universiteter, skoler, kommunehus og næringsbygg er mange steder lagt på prestegårdsgrunn. Gjennom historien har fondet hatt betydning som samfunnsbygger på flere vis. OVF har bidratt til og styrket utviklingen av skolevesenet, jordbruket og kulturhistorien i landet. I forbindelse med jubileet vil vi fortelle mange av historiene. Men fondet er ikke bare historie – denne 200-åringen er fortsatt svært aktiv, og vi vil selvsagt fortelle mer om hva vi gjør her og nå også.

Følg OVF i sosiale medier:

Facebook

Instagram

LinkedIn

Vil du motta våre nyhetsbrev? Klikk her for å registrere deg som abonnent.

Om OVF

OVF ble opprettet i 1821 og forvalter verdier som historisk har vært knyttet til presteembetet i Norge. OVF er underlagt Barne- og familiedepartementet.

OVF er blant Norges største grunneiere. Fondet og datterselskapene forvalter og utvikler arealer over hele landet. Fondet eier presteboliger, prestegårder, festetomter, næringseiendommer, skog, vannkraftrettigheter og landbruksarealer.

Ved utgangen av 2019 hadde fondet 327 preste- og bispeboliger og 6 340 festeavtaler i hele landet.

OVFs virksomhet skal komme Den norske kirke til gode. Stortinget har besluttet at eiendelene i fondet skal deles mellom staten og Den norske kirke. Det vil komme en ny lov om fondet, trolig i 2021.