OVF og Olavs­fest invi­te­rer til semi­na­ret Rett­ferd i poli­tikk og sam­funn” under Olavs­fest 2021

I samarbeid med Olavsfest inviterer vi til et todelt seminar den 30. juli i Trondheim i anledning fondets 200-årsjubileum. Første del arrangeres i Herresalen, mens andre del inngår i Vestfrontmøtet i Borggården.Det er gratis å delta på seminaret men det krever påmelding. Meld deg på her.

Publisert

Faksimile av annonse for seminar

Foto: OVF

Del 1

Sted: Herresalen
Dato: 30. juli
Tidsrom: kl. 10:00-12:00

Hans Nielsen Hauge – Mannen som vekket Norge

Journalist og forfatter Dag Kullerud forteller om lekpredikant og grunnlegger av Haugbevegelsen, Hans Nielsen Hauge. Hauge er kjent som den enkeltpersonen som har hatt størst innflytelse på norsk kirkeliv etter reformasjonen på 1500-tallet.

Kall, kvinner og rettferdighet. Et historisk blikk på Haugebevegelsen

Vi kjenner til flere kvinnelige forkynnere i Haugebevegelsen, blant annet Sara Oust, Randi Andersdatter Solem, Pernille Christensdatter Vold og Marthe Olsdatter Gabestad. Professor Aud Valborg Tønnesen, dekanus Teologisk fakultet ved UiO setter fokus på kvinnenes rolle i bevegelsen.

«Ånd og liv – eit spørsmål om rettferd»

Biskop Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke, forteller om arven etter Hauge, og tolkingen av spørsmålet om rettferd i lys av dagens utfordringer.

Del 2

Sted: Borggården
Dato: 30. juli
Tidsrom: kl. 13:00-14:00

Vestfrontmøtet: «Hva er rettferdighet?»

Vår oppfatning av ordet rettferdighet – tema for Olavsfest 2021 – legger grunnlaget for våre verdier, vårt verdensbilde og for vårt politiske syn. Fra skattepolitikk og bistandspolitikk, til ulikhet og pandemihåndtering. Alt handler til syvende og sist om hva vi anser som mest rettferdig.

Vestfrontmøtet «Hva er rettferdighet?» møtes Statsminister Erna Solberg og Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre for samtale om begrepet. Betyr ordet det samme for dem, og hvordan oppnår vi et mest mulig rettferdig Norge?

Medvirkende:

  • Erna Solberg, statsminister

  • Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet

Det er gratis å delta på seminaret men det krever påmelding. Meld deg på her.