Ovf får egen kontraktservice

Siden 2011 har fondet brukt Advokatfirmaet Harris til å utføre deler av eiendomsforvaltningen. Avtalen med Harris går ut ved årsskiftet og oppgavene blir tatt over av våre egne ansatte i en nyetablert enhet for kontraktservice.

Publisert

Ovf faar egen kontraktservice ovf main col

Foto: Ovf

- Målet med å hente inn oppgavene er at vi skal ha en effektiv, kompetent og forretningsmessig organisasjon med kunder i fokus, forteller enhetens leder Tim Midgaard. - Vi har i den forbindelse gjort endringer i vår interne organisering for bedre samhandling på tvers av avdelingene slik at vi sammen gjør fondet mer kundeorientert.

Fra 1. oktober begynte den nye enheten på oppgaver innen tomtefestesaker, husleie, jordleie, eiendomsskatt, kirkegrunnsaker og generell administrasjon. Oppgaveovertakelsen fra Harris skjer etter denne tidsplanen:

  • Overføring av festerett 1. oktober 2015

  • Salg og arealavståelser 1. november 2015

  • Areal- og reguleringsplaner 15. november 2015

  • Kontrakter om andre former for leie 1. desember 2015

Alle andre saker og de fleste pågående saker vil bli overtatt av Opplysningsvesenets fond fra og med 31. desember 2015.