Ovf er en av 800 aktø­rer som støt­ter Paris-avtalen

Sammen med en rekke andre organisasjoner har Ovf blitt med i et felleskap «The Pledge» som forplikter og støtter opp under klima avtalen i Paris.

Publisert

Logoen til Klimamøtet i Paris 2015

Foto: OVF

Gjennom undertegnelse i «Paris Pledge for action» er statlige og ikke- statlige aktører med i et pant som har til hensikt å følge at ambisjonene satt ut av Paris- avtalen oppfylles. Deltakelsen sender et politisk signal om at alle aktører beveger seg i riktig retning i 2015 og utover. Dette viser bredden, støtten og omfanget av hvor essensielt lavutslipp og en klima spenstig økonomi er idag. Reduserte utslipp kan redusere risikoen for klimaendringer, noe som igjen kan levere bedre vekst og en ny kurs mot en bærekraftig utvikling. De mange hundre underskriverne vil i pantet støtte opp under at gjennomsnitts temperaturen på jordkloden begrenser seg til en globaltemperatur på under 2 grader celsius.

Blant undertegnerne finner vi foruten Ovf (Norwegian Church Endowment), Svenska Kyrkan, Kirken i Canada og foretak som for eksempel Stormberg, ellers ulike virksomheter, kommuner, byer og universiteter over hele verden.