OVF eien­dom til omsorgsboliger

Å sikre eldre og andre omsorgstrengende tilpasset bolig, slik at de kan bo hjemme, er en stor utfordring. Ofte er nåværende bolig ikke egnet, og ligger i distriktene ofte langt fra nødvendige service-tilbud. OVF vurderer i samarbeid med aktuelle kommuner, hvilke av fondets eiendommer som kan egne seg for bygging av nye omsorgsboliger.

Publisert

Eldre hjemme

Godt liv hjemme i egen bolig

Sentrumsnære eiendommer

Gjennom OVF eier staten sentralt beliggende tomter i kommuner over hele Norge. Dette er eiendommer som historisk har tilhørt prestegårdsgodset, og flere av prestegårdene er nå er klare for utnyttelse til nye samfunnsbyggende aktiviteter.

OVFs heleide datterselskap, Clemens Eiendom (CE), er i dialog med​ en rekke​​​​​ kommuner over hele landet for å se på muligheten for etablering av omsorgsboliger. Allerede i mars i år stikkes spaden i jorda i Sandnessjøen i Alstadhaug kommune for bygging av 24 nye omsorgsboliger lokalisert rundt den gamle presteboligen. Presteboligen skal inngå i prosjektet, transformeres til et dagsenter med base for hjemmetjenesten og får dermed ny samfunnsmessig nytte. I tillegg til å ivareta den enkeltes omsorgsbehov blir det også tilrettelagt for effektiv drift med enkel tilgang på kompetanse og kvalifisert personell slik at driftskostnadene blir mindre. Å legge til rette for at flere kan bo hjemme stiller krav både til boligens utforming og at det er lett tilgjengelighet til nødvendig tjenester den omsorgstrengende har behov for.

Omsorgsløft

Som følge av et økt behov for barnehageplasser ble det for noen år siden gjennomført et «Barnehageløft» til glede for barn og foreldre, og som løste en samfunnsutfordring. Nå står utfordringen med å etablere tilstrekkelige omsorgsboliger for tur. Det er et stort udekket behov. OVF og CE ønsker og kan bidra til et «Omsorgsløft» som kan gjøre at eldre og andre med omsorgsbehov kan ha best mulig livskvalitet i egen bolig! - Det gamle prestegårdsgodset får nytt liv – til beste for den enkelte og fellesskapet.