Nytt sty­re i Opp­lys­nings­ve­se­nets fond

Barne- og familiedepartementet har oppnevnt nytt styre for Opplysningsvesenets fond for perioden 2021 – 2024

Publisert

Foto av Stephan Jervell

Stephan Jervell fortsetter som styreleder i en ny periode i OVF. Foto: OVF

Styret består av:

 • Stephan Jervell, advokat (styreleder)

 • Lars Martin Lunde, direktør, MP Pensjon

 • Eivind Hansen, adm. dir. Helse-Bergen (ny)

 • Karin-Elin Berg, leder av Borg bispedømmeråd (oppnevnt etter forslag av Kirkerådet)

 • Birgit Agnete Bråthen Lockertsen, sokneprest (oppnevnt etter forslag av Den norske kirkes presteforening)

Som varamedlemmer er oppnevnt:

 • Kjersti Thoen, siviløkonom, Stiftelsen Diakonhjemmet

 • Helge Aarseth, advokat

 • Aud-Karin Hovi, leder av Nord-Aurdal kirkelige fellesråd, 1. vara for Karin-Elin Berg

 • Karl Johan Kirkebø, pensjonist og siviløkonom (ny), 2. vara for Karin-Elin Berg

 • Ole-Johannes Huuse, tidl. generalsekretær i Presteforeningen (ny),

 • 1. vara for Birgit Agnete Bråthen Lockertsen (ny)

 • Ingvild Osberg, sokneprest (ny), 2. vara for Birgit Agnete Bråthen Lockertsen