Nytt hjem i Setesdal

Når forholdene ligger til rette for det, leier Opplysningsvesenets fond ut ledige presteboliger til asylsøkere. Det skjer gjennom de enkelte kommuner. I Bygland prestebolig er en stor familie takknemlige og glade.

Publisert

Nytt hjem i Setesdal ovf main col

Familien Badal har elleve barn. Foto: Ole Birger Lien, Setesdølen Foto: Ole Birger Lien, Setesdølen

Den romslige boligen, med alt på en flate, har gitt den kurdisk asylsøkerfamilie et nytt liv. Bygland prestebolig stod tom etter at boplikten ble opphevet, og presten flyttet. For en barnerik familie som i flere måneder hadde bodd på Neset Campingplass ble det en gavepakke. Etter noen måneder i dalføret går nå barna i skole og barnehage og foreldrene går på voksenopplæring for å lære seg norsk. Kurderne er en minoritet i Irak, som har opplevd mye krig og vold, og familien synes de har kommet til paradis i det romslige huset som har vært et prestehjem for flere Byglandsprester, siden det stod nybygget på 70-tallet.

I tillegg til presteboligen på Bygland gir presteboligene i Aremark, Røyken, Melhus og Sjåk også husrom for flyktningfamilier i Norge.