Ung­dom­men inn­tar prestegårder

Nasjonaljubileet "Norge i tusen år" er i gang med en stor ungdomssatsing fram mot jubileet i 2030. "Ungdommens hærpil" mobiliserer ungdom til samtale og kunstnerisk arbeid om samfunnsverdier og fremtidshåp. OVF stiller prestegårder til disposisjon for samlingene. På den måten blir gårdene igjen et sentralt møtepunkt for viktig samfunnsbyggende aktivitet. I fjor høst var ungdom fra Våler samlet på Våler prestegård, for å skape et kunstverk langs den nye gangveien i Våler.

Publisert

Ungdom i Våler

Fra v. Eirik Aleksander Gundersen, Jens Skjerpen, Robin Oliver Ottesen, Mats Holberg, Mathilde Therese Heder

Nasjonaljubileets prosjekt "Ungdommens hærpil" ble første gang arrangert under 1000 års jubileet for Olavs møte med Dale-Gudbrand i 2021. I middelalderen var en hærpil noe som ble satt inn i gjerdestolpene til bøndene og var varsel om mobilisering til krig. I våre dager er hærpila en fredspil, som skal samle ungdom til rådslag om samfunnsverdier og utforming av kunstverk.

OVF stiller aktuelle prestegårder til rådighet for samling av ungdom, og på den måten bidrar OVF til at prestegårdene, som gjennom historien har vært viktige samlingspunkt i lokalsamfunnet igjen blir arenaer for viktige rådslag. På Våler prestegård var det kunstneren Ingunn Dybendal som sammen med ungdom fra bygda utformet det som ble kunsten på veggen i Våler.

Kunstverket avdukes
Ordfører May-Liss Sæterdalen klipper snora til avdukingen av kunstverket
Vegg i Våler

Kunsten på veggen

Ungdommens hærpil