Med i et fel­le­skap – inn i en digi­tal tid

Samhandling innenfor og mellom de ulike enhetene i kirken blir stadig viktigere. For kirken er det viktig å ha enhetlige IKT-løsninger, og for Ovfs datterselskap Kirkepartner har målsetningen om å få Kirkenorge på en felles plattform vært en viktig ambisjon.

Publisert

Med i et felleskap inn i en digital tid ovf main col

Inge Mauseth ønsker Bjørg Sveinall Øgaard i Bergen kirkelige fellesråd velkommen med i Kirkepartner -IKT.

Flere fellesråd i Norge har allerede blitt med i Kirkepartners landsomfattende IKT- satsing, og rett før påske ble Bergen kirkelige fellesråd med.–Vi takker Bergen kirkelig fellesråd for tilliten som er vist oss, sier daglig leder, Inge Mauseth. Med kirkens brukere på en felles plattform blir verktøyet mer likt enn ulikt, og servicenivået blir felles. Med brukerne i sentrum blir samhandlingen styrket, sier han. Konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard er optimistisk, hun ser fram til å komme i gang med samarbeidet omkring nye IKT-løsninger for fellesrådet i Bergen.