Klart for 230 boli­ger i Hof, Vestfold

På det 228 mål store området Prestegårdshagen i Hof kan det i årene fremover bli bygget rundt 230 nye boliger. Første byggetrinn består av 90 boliger.

Publisert

Klart for 230 boliger i Hof Vestfold ovf main col

Området er sentralt og ligger en kilometer fra Hof kirke og prestegård

Planene for området innebærer utbygging av småhus, med eneboliger, rekkehus og 2-4-mannsboliger. Eiendommen har en idyllisk og sentral beliggenhet, 800 meter fra Hof sentrum. Det nye boligområdet har gangavstand til barnehage, en nyrenovert skole med kulturhus, idrettshall og en planlagt kunstgressbane. Utbyggingsselskapet Prestegårdshagen AS skal utvikle området. Prestegårdshagen AS eies av Opplysningsvesenets fond gjennom datterselskapet Clemens Eiendom og Vivaldi Eiendom, med Clemens Eiendom som majoritetseier.

Oppstart i 2016Prestegårdshagen AS starter salg av enkelttomter og delfelt til entreprenører og boligutviklere i løpet av første halvår 2016. Tomten er ferdig regulert og byggearbeidene kan starte allerede i 2016. – Vi vurderer markedet i Hof som spennende og med kort avstand til Drammen- og Osloregionen, sier eiendomsutvikler Olav Hansson i Clemens Eiendom. - Vi opplever et godt samarbeid med kommunen, og vil ha endelige avklaringer om bygging av vei, vann og avløp før utbyggingen starter, sier han.

- Vi har ventet i spenning på avklaringer rundt utbygging av Prestegårdsjordet. Det er derfor svært gledelig at de nødvendige avtaler er på plass, og utbyggingen kan starte opp, sier ordfører Mette Måge Olsen. - Det er et stort ønske for Hof å få flere innbyggere. Med dette byggefeltet, som ligger svært sentralt i Hof kommune, gleder vi oss til å ta imot de som ønsker å etablere seg hos oss. Vi er særdeles godt fornøyd med at utbygger ønsker å satse i vår kommune, noe som vil være en viktig faktor for boligutviklingen her, fremholder ordføreren.