Holt preste­gård ved Tvedestrand

Holt prestegård har bevart et klasserom fra den gang det var lærerskole i presteboligen. 

Publisert

Bilde av klasserom inne i prestegården

Seminarsalen på prestegården Foto: OVF

I 1839 ble det startet en populær lærerskole på Holt prestegård, hvor sognepresten selv, Andreas Faye var hovedlærer. Hovedundervisningen skjedde i seminarsalen og musikkundervisningen i den røde Almuestua på tunet.

Seminarsalen i andre etasje

Midler fra Opplysningsvesenets fond gjorde det mulig å finansiere og bygge opp de første lærerskoler i landet. De var forbeholdt menn, og tre offentlige seminarer ble lagt til tre prestegårder : Holt, Stord og Klæbu. Magasinet Kulturarven skrev om Holt prestegård i 2015. " Undervisningsrommet ser ut som det nettopp er forlatt for dagen. Her står en veggfast gammel jernovn og pulter og kateter anno 1839. Gjennom fire blyglassvinduer med 15 små ruter i hver grind, kan man se bort til nærmeste “ nabo”, Holt kirke. Arbeidsveien var kort for Andreas Faye. Gjennom 28 år var han sogneprest, seminarets lærer og rektor i tillegg var han folkeminnesamler, forfatter og lokalpolitiker. Hans posisjon i Arendals kulturelite og vennskap med Jacob Aal på Nes jernverk, gjorde at regjeringen satset på Holt prestegård som en selvskreven lærerskole, da Norge skulle opprette sine første “utdannelsesanstalter for lærere”. Seminaret fikk sine elver fra Sør-Norge. Arne Garborg kom fra Jæren, og tidligere utenriks og statsminister Jørgen Løvland fra Setesdal. Studentene bodde privat på gårdene i bygda

Fayes store nettverk gjorde at prestegården, i tillegg til egne studenter, hadde mye besøk. Ivar Aasen måtte også finne losji på en av de nærmeste gårdene i de dagene han og sognepresten diskuterte folkemålet, som den driftige sognepresten også syslet med.

Jan Knudsen, som er OVFs prestegårdsinspektør for Agder og Telemark, sier at det har vært kostnadskrevende grep som OVF har gjort med presteboligen på 500 kvm. Siden både boligen og Almuestua er fredet, har fylkeskonservatorens vært inne i bildet flere ganger"

I 2015 ble prestenes boplikt opphevet og idag er presteboligen utleid. Denne kulturhistoriske medaljongen, hvor kunnskapen sitter i veggene går spennende tider i møte.

Holt prestegård. To trehus omgitt av skog og grønn mark. Foto

Holt prestegård med den røde almuestua, hvor lærerskoleelvene hadde timer i sang- og musikkøvelse.

Foto: OVF