Avkla­ring på eien­dom­mer som over­fø­res til Den nors­ke kir­ke fra OVF

Usikkerhet knyttet til 19 eiendommer i OVFs portefølje er avgjort hos regjeringen

Publisert

Stort hvitt våningshus med forpakterbolig i forgrunnen

Tanum prestebolig i Brunlanes vil overtas av Den norske kirke Foto: OVF

Avklaring i fradelingsprosjektet

Regjeringen har nå tatt endelig stilling til hvilke ytterligere eiendommer som skal overføres til Den norske kirke, i tillegg til de 145 som allerede er besluttet overført. 19 eiendommer, hvorav 6 bispeboliger og 13 presteboliger skal til kirken. 5 forpaktningsbruk som kirken ønsket å overta forblir i OVFs eie. Det er en forutsetning for overføring at aktuelle kommuner gir delingstillatelse.

Boligene som skal overføres til Kirken ligger som regel på en større eiendom. Derfor må OVF søke delingstillatelse fra den enkelte kommune, på steder der prestegården i dag er del av en større eiendom, som for eksempel gårdsbruk. Forutsetningen for overføring til kirken er at boligen lar seg skille ut fra resten av eiendommen.

OVF vil, etter overføring av presteboliger til kirken, selv sitte igjen med 138 prestegårder og forpaktningsbruk, flere med stor verdi som kulturminner. Eiendommer uten historisk verdi vil i stor grad bli solgt i årene fremover, mens for eiendommer med stort kulturhistorisk verdi arbeider OVF målrettet med å skape ny aktivitet til glede for lokalsamfunn landet over.