Et pri­vi­le­gi­um

Sokneprest Jorunn Raddum har bodd på Lesja prestegard i 16 år. – Å bo på prestegården midt i bygda gir mer en følelse av privilegium enn plikt, sier hun.

Publisert

Et privilegium ovf main col

Lesja prestegård 2012. Foto: privat

Prestegården ligger på 560 meters høyde i et barsk klima, oppunder Dovrefjell. Selv om boplikten er opphevet har hun og familien ingen planer om å flytte. – Folk synes det er fint at det lyser i prestegårdens vinduer, sier hun. Vårt Land har presentert Lesja og prestegårdsbøkene som Ovf i perioden 2012-2015 har gitt ut. Det handler om livet på Nesset, Meldal, Verdal og Selje prestegårder.

Beretningene gir mye ny informasjon og presenterer et viktig arkivmateriale med flere håndtegnede kart fra Ovfs arkiv.