End­rin­ger i ledel­sen i Cle­mens Eiendom

Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond og driver eiendomsutvikling på fondets arealer. Selskapet ivaretar også rollen som eier og forvalter av fondets elleve næringseiendommer.     

Publisert

Endringer i ledelsen i Clemens Eiendom ovf main col

Clemens Eiendom har flere boligprosjekter i landet. Her fra høstens befaring på Rakkestad hvor CE gjennom utbygningsselskapet Prestegårdsskogen AS i flere år har utviklet et tomteareale med boliger.

Styret i Clemens Eiendom har konstituert Knut Halvor Hansen (56) som leder av selskapet frem til julen 2016. Han trer derfor ut av styret i Clemens Eiendom for det samme tidsrommet, og erstattes av Lars Svensen i denne rollen i samme periode.

Stillingen som konstituert daglig leder er tilpasset de øvrige løpende oppdrag Knut Halvor Hansen utfører i rådgivningsselskapet ByKon.

- Vi setter stor pris på Knut Halvor Hansens kompetanse i styret for Clemens Eiendom, og er glad for at han i en overgangsperiode er villig til å til å ta på seg rollen som daglig leder, sier Ole-Wilhelm Meyer, styreleder i Clemens Eiendom og direktør i Opplysningsvesenets fond.