En ny byg­ning på Ovfs elds­te prestegård

Sogneprest Audun Opland er fornøyd. En helt ny garasje på Rollag er en totalinvestering for hele prestegården. – For å betjene hele sognet fra nord til sør er jeg helt avhengig av bil. En god garasje er det beste utgangspunktet jeg har når jeg skal ut på vinterveiene i Veggli og Rollag.

Publisert

En ny bygning paa Ovfs eldste prestegaard ovf main col

Audun Oppland føyer seg inn i den lange presterekken som har bodd på Rollag prestegård i Numedal.

Rollag prestegård har seks fredete bygninger. For at garasjen skulle bli godkjent måtte Fylkeskonservatoren kobles inn og gi føringer om stil. Garasjen ble tegnet av Ovf sentralt og oppført i tråd med byggeskikken. Det vil si, med stolper og staver, takvinkel og materialer som harmonerte med de tradisjonstunge bygningene ellers. Det er heller sjelden at det reises nye bygg på en så gammel prestegård som Rollag, som har sin eldste stua fra 1634 og en sjelden bispestue fra 1720. Men det dreiser seg om å ivareta det gamle og være åpne for nye løsninger og krav. – Bokomfort og standard må tilpasses livet i 2016, sier Audun som i fem år har vært prest i sognet. Nå skal garasjen påføres tømmerolje, og da vil den gamle badstua som står ved sien av den nye garasjen kle hverandre. Den nye bygningen blir et viktig supplement på prestegården innerst i Numedalen.