En modell og en vik­tig milepæl

Fredag 11. januar ble avtalen om salg av Nesset prestegard til Stiftelsen Romsdalsmuseet signert. Målet og oppgaven med å formidle prestegårdshistorien er med dette salget kommet i de beste hender. 

Publisert

Tre mennesker ved et bord som ser på noen dokumenter. Foto

Fra venstre Anders Talleraas, Jorun Høydal Høyseth,Ovf og Anne Stine Eger Mollestad, Ovf

Signeringen ble markert på prestegården med en høytidelig seremoni der blant annet styreleder i Romsdalsmuseet Anders Talleraas, og Ovfs leder for Ovfs Eiendomsavdeling Anne Stine Eger Mollestad deltok.

Salget omfatter presteboligen, driftsbygningen, borgstue, Almuens Herrestue, eldhus, sommerfjøs, kvernhus, nordre stabbur, søndre stabbur og garasje. I tillegg ble jordleieavtalen for ca 52 da dyrket mark pluss naust videreført. Romsdalsmuseet forplikter seg til å fortsette forskning og formidling av prestegårdshistorie, gjennom bl.a. at formidling av prestegårdshistorie tas inn i formålsbestemmelsen i stiftelsens vedtekter.

Avtalen er et resultat av et mangeårig samarbeid med Romsdalsmuseet, helt tilbake til 2003. Det er en viktig milepæl i arbeidet med skape en bærekraftig portefølje av presteboliger.

Fakta om Nesset prestegården der Bjørnstjerne Bjørnson vokste opp og formet sine karakterer.