En modell og en vik­tig milepæl

Fredag 11. januar ble avtalen om salg av Nesset prestegard til Stiftelsen Romsdalsmuseet signert. Målet og oppgaven med å formidle prestegårdshistorien er med dette salget kommet i de beste hender. 

Publisert

Tre mennesker ved et bord som signerer dokumenter

Fra venstre Anders Talleraas, Jorun Høydal Høyseth,Ovf og Anne Stine Eger Mollestad, Ovf Foto: OVF

Signeringen ble markert på prestegården med en høytidelig seremoni der blant annet styreleder i Romsdalsmuseet Anders Talleraas, og Ovfs leder for Ovfs Eiendomsavdeling Anne Stine Eger Mollestad deltok.

Salget omfatter presteboligen, driftsbygningen, borgstue, Almuens Herrestue, eldhus, sommerfjøs, kvernhus, nordre stabbur, søndre stabbur og garasje. I tillegg ble jordleieavtalen for ca 52 da dyrket mark pluss naust videreført. Romsdalsmuseet forplikter seg til å fortsette forskning og formidling av prestegårdshistorie, gjennom bl.a. at formidling av prestegårdshistorie tas inn i formålsbestemmelsen i stiftelsens vedtekter.

Avtalen er et resultat av et mangeårig samarbeid med Romsdalsmuseet, helt tilbake til 2003. Det er en viktig milepæl i arbeidet med skape en bærekraftig portefølje av presteboliger.

Fakta om Nesset prestegården der Bjørnstjerne Bjørnson vokste opp og formet sine karakterer.