En drøm om en leven­de prestegård

– Jeg vil formidle levende kulturhistorie, ha hester, utstyr og jeg ønsker gamle møbler og liv i stuene, sier Tirill Langleite, og legger til at det var en drøm som gikk i oppfyllelse da hun og mannen kunne flytte inn på Alvdal prestegård sensommeren 2018.

Publisert

To hester og kjerre foran prestebolig

Til åpningen ble gjester fra OVF skysset med hest og vogn til Alvdal prestegård. I Nord-Østerdalen fremstår prestegårdstunet som et av de mest komplette fra gammel tid. Foto: OVF

Sak fra OVFs årsrapport 2019.

På Alvdal prestegård i Nord- Østerdalen holder Tirill Langleite til. Hun er en blant flere gode leietakere på OVFs prestegårder.

– Jeg vil formidle levende kulturhistorie, ha hester, utstyr og jeg ønsker gamle møbler og liv i stuene, sier hun, og legger til at det var en drøm som gikk i oppfyllelse da hun og mannen kunne flytte inn på Alvdal prestegård sensommeren 2018.

Hestgiveriet

Prestegårdens stuer har fått et koselig interiør som passer til minnesamvær og andre arrangement, som Tirill Langleite har grep om.

– Jeg dro til Oslo for å søke OVF om tomt til ridehall og til å gjøre Alvdal prestegård om til Hestgiveri. Det ble veldig positivt mottatt, og etter den tid har det gått slag i slag. Hovedhuset har fått fine møbler og mange eldre hestekarer har sagt seg villige til å bidra med å gjøre prestegårdstunet om til et sted med levende kulturformidling. Hesten har hatt en enorm betydning i dalføret både som arbeidskraft i gruvene, til gårdsdrift og skyssformål.

– Vi jobber med merking av hesteleder som skal gå fra prestegården til aktive setrer om sommeren. Folk skal kunne leie hest og guidede turer hos oss, derfor navnet Hestgiveriet, sier Tirill Langleite.

hester og vogn  på sagmugg og folk i bunad

Da Tirill Langleite offisielt åpnet ridehallen den 5. juni 2019, var Märtha Louise invitert til å klippe snor.

Foto: OVF

Åpning av ridehallen

Femte juni 2019 knegget hestene på det gamle prestegårdstunet. De hadde skysset både vertskap og gjester til og fra den offisielle åpningen av Fjellregionens ridehall. Nybygget stod ferdig og var en stor begivenhet i bygda. Det var oppført på OVFs festetomt, mellom den videregående skolen og selve Alvdal prestegård.

En livsnerve

Ridehallen er et kjærkomment tilskudd både for hestemiljøet i Nord-Østerdalen og for hestelinjen på Storsteigen videregående skole. Hallen er helt avgjørende for at hestelinjen, som var en av landets første i sitt slag, kan opprettholdes. Søkertallet til denne linja skjøt i været da nyheten om nybygget var klart. Mange private og lokale aktører har bidratt økonomisk, mens OVF satt med det viktige arealet.

– OVF har spilt en avgjørende rolle for at vi skulle få mulighet til å realisere en 20 år gammel drøm, sier Tirill Langleite entusiastisk og glad.