Cle­mens Eien­dom gir Bodø en ny iden­ti­tet mot havet

Sammen med to andre eiendsomsaktører vil Clemens Eiendom utvikle Bodøs sjøside. Et nærmere 40 mål stort område mellom Mollorota og Breivika  skal utvikles med boliger og skape en bydel med stor trivselsfaktor.  

Publisert

Dronebilde av Bodø ved havkanten

Foto: OVF

En områdeplan med et stort potensiale er jobbet fram. Det er snakk om å skape en bydel med fasaden mot havet, hvor et byggeprosjekt med 5-600 leiligheter utvikles over mange år, kanskje så mye som 15 år, sier Bernt Nordby Skøien i Ovfs datterselskap. Visjonene og tankene rundt prosjektet er allerede godt i gang, både med tanke på teknologi, og balanse mellom det private og det offentlige.

Kommunen og byplansjefene synes prosjektplanene, i et langsiktig perspektiv, ser spennende ut. Til Nordland avis sier byplansjef Annelise Bolland at hun ser for seg en kaifront, noe i likhet med Aker Brygge hvor mennesker både kan bo og oppsøke rekreasjon. I tillegg blir det viktig med publikumsrettet tiltak som skaper liv i byen.

Likeverdige parter

Både Hundholmen Byutvikling, Løvold Solution og Clemens Eiendom sitter på mye kompetanse og erfaring om hva en god byutvikling er. Bernt Skøien i CE sier at han tar med seg erfaringer fra Bjørvika i forhold til hva som ble bra og hva som ikke ble så bra. Byutviklingsplanene for Bodø er godt nytt. Det sørvendte område består i dag av industribedrifter og noe friareal, og målet er å skape området til en destinasjon som andre folk, enn de som bor eller arbeider der, ønsker å besøke. De tre partnerne skal nå i gang med å utarbeide felles visjoner for området og videre etablere en god dialog med Bodø kommune for å få gjennomslag for disse i den kommende ommrådereguleringen.