Brik­ke­ne begyn­ner å fal­le på plass for NRK-tom­ten på Marienlyst

Opplysningsvesenets fond (OVF) har inngått avtale om salg av flere tomteparseller på til sammen ca. 10 dekar til Ferd Eiendom som planlegger LYST-prosjektet på Marienlyst i Oslo når NRK flytter sitt hovedkontor fra området.

Publisert

Parsellene ligger i tilknytning til NRK-tomten som Ferd Eiendom inngikk avtale om i februar 2020, og der Ferd Eiendom planlegger å skape et nytt og levende byområde på Marienlyst. Oslo kommune har også gjennom sin vedtatte campusstrategi og innovasjonsdistriktet Oslo Science City satt en tydelig ambisjon for utvikling av Blindern og Majorstua. Arealene som er solgt inngår i planområdet til NRK-tomten, og ligger på sørsiden av Blindernveien.

Clemens Eiendom, som er OVFs heleide datterselskap har ved daglig leder, Bernt Nordby Skøien, ivaretatt eierinteressene til OVF gjennom reguleringsprosessen av NRK-tomten og ledet forhandlingene på OVFs vegne frem til en omforent avtale med Ferd.

– Ferd er en aktør som har gjennomføringsevne og tar samfunnsansvar, og ved at selskapet nå får økt kontroll på planområdet til NRK-tomten, gjør det lettere å få til en helhetlig stedsutvikling av området slik at ambisjoner og mål oppnås. Jeg er veldig fornøyd med at Ferd nå er blitt kjøper av nesten hele planområdet og kan realisere sitt konsept; LYST, og ser frem til å samarbeide videre om en helhetlig utvikling av Blindernveien, sier Bernt Nordby Skøien, daglig leder i Clemens Eiendom.

– Ambisjonene for utviklingen av Marienlyst og Blindern er store, og gjennom målsettingen til Oslo kommune og Oslo Science City har området fått stor oppmerksomhet. OVF er en betydelig grunneier i dette spennende innovasjonsområdet som skal transformeres over tid. Vi ønsker å bidra til at området kan la seg realisere i tråd med mål og visjoner som blant annet innebærer å etablere Norges første innovasjonsdistrikt, sier direktør i OVF, Ole-Wilhelm Meyer.

OVF vil fortsatt være en vesentlig grunneier i nærområdet og har ambisjoner om å bidra til områdets utvikling gjennom samarbeid med Ferd og Universitetet i Oslo, med ønske om å støtte opp om Campusstrategien for området.

– Det har vært viktig for Ferd Eiendom å få landet en avtale vedrørende disse parsellene innenfor planområdet. Vi har høye ambisjoner for stedsutviklingen og ønsker å sikre en bærekraftig byutvikling til det beste for byen og området, sier Camilla Krogh, administrerende direktør i Ferd Eiendom.

Ferd om Lyst

Ferd skal skape bolyst, opplevelseslyst og skapelyst på NRK-tomten på Marienlyst. Prosjektet heter LYST. Sentralt i prosjektet er Kringkastingshuset, som får rollen som en samlingsplass for innovasjon- og gründervirksomhet og en møteplass for byen. Dette blir nabolagets møteplass og identitetsmerke. Hele området planlegges som et flerfunksjonelt byområde med ca 1200 boliger og gode nabolagsforbindelser med sterk knytning til innovasjonsmiljøene i Oslo Science City.

Prestegårdsgrunn

NRK etablerte seg i sin tid på jordene til Vestre Aker prestegård. Da Vestre Aker kirke sto ferdig i 1855 ble Nedre Blindern gård kjøpt som prestegård. Eventyrpresten Jørgen Moe var den første presten som flyttet inn, for øvrig sammen med forpakter som skjøttet gården og øvrig arbeidsfolk. Vestre Aker prestegård dekker områder på Blindern og Marienlyst, og har gjennom moderne tid vært gjenstand for en gjennomgripende utvikling fra landlig bondegård til massiv utbygging. OVF eier fortsatt prestegårdstunet og andre arealer på nordsiden av Blindernveien og på Blindern.

Ferd Eiendom er en ledende byutvikler som skaper varige verdier og setter tydelige spor gjennom bærekraftig stedsutvikling. Ferd Eiendom er ett av seks forretningsområder i Ferd, som er et familieeid investeringsselskap som er eid av femte og sjette generasjon Andresen.

Opplysningsvesents fond (OVF) ble opprettet ved lov i 1821 og markerer i år sitt 200 års-jubileum. Fondet er en av landets største grunneiere. OVF eier prestegårder, betydelige andre arealer og finanskapital. Fondet har sine forretningsområder innenfor eiendom, kraft og kapitalforvaltning.

Clemens Eiendom (CE) er OVFs heleide datterselskap med virksomhet innenfor kommersiell eiendomsutvikling og drift av næringseiendom. CE har eiendomsutviklingsprosjekter over store deler av Norge.

Kontaktpersoner:

Direktør i Opplysningsvesenets fond Ole-Wilhelm Meyer, telefon 908 45 523, e-post: owm@ovf.no

Adm.dir. i Clemens Eiendom Bernt Nordby Skøien, telefon 997 01 312, e-post: bns@clemenseiendom.no

Administrerende direktør i Ferd Eiendom, Camilla Krogh, telefon 982 10 069, e-post: cak@ferd.no