Boplik­ten har opphørt

Boplikten for prester i Den norske kirke opphørte 1. september 2015.

Publisert

Boplikten har opphoert ovf main col

Ringsaker prestegård, Hedmark

I brev av 11. mars 2015 ga Kulturdepartementet beskjed om at boplikten for prester i Den norske kirke ville opphøre fra 1. september 2015.

Forberedt

Opplysningsvesenets fond (Ovf) har vært forberedt på denne beslutningen en tid. Den stiller Ovf overfor en del nye utfordringer. Bopliktordningen opphører, men departementet legger grunnlaget for etablering av en ny boligordning for kirken. Dette skjer for å sikre rekruttering av prester der tjenestebolig vil være nødvendig. Regjeringen har gitt regler for den nye boligordning hvor Ovf vil bli en viktig operatør i kirkens nye ordning.

Forvaltningen av prestegårdene

Den andre utfordringen Ovf får etter opphøret av boplikten, er forvaltningen av de prestegårder og presteboliger som er særlig viktige kulturminner. Det er viktig for Ovf at disse boligene i størst mulig utstrekning blir brukt til sitt formål, nemlig som bolig for prester. Ovf har gjort et utvalg på ca. 150 boliger som en bør diskutere fremtiden for. Disse boligene er tatt inn i publikasjonen:

«Prestegårder som kulturminner for Den norske kirke» (ekstern lenke).