Bloms­ter­prakt på prestegårder

Schübelers hager får seks millioner kroner i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. Tilskuddet skal brukes over tre år til å rehabilitere og videreutvikle 20 historiske hager over hele landet. Alvdal prestegård er en av dem. Tiltakene består av restaurering av hagene, bevaring av gamle hageplanter og utprøving av nye. I tillegg kommer aktiviteter for barn og unge og generelt et bredere engasjement i lokalsamfunnene for disse hagene.

Publisert

Alvdal prestegård blomster

Alvdal prestegård

I fordums tid var Prestegårdshagen på Alvdal den mest fotograferte hagen i Nord-Østerdal.

- Min drøm er å gjenskape en vakker hage til glede for både store og små, skape en sansehage der man kan både se, lukte og smake, sier Tirill Langleite, prestegårdsfruen på Alvdal prestegård.

Tirill Langleite, Alvdal Prestegård

- Vi trenger ikke nye «undere», men øyne som ser. Ofte er vi så opptatt av å organisere morgendagen at vi glemmer dagen i dag og blomstene som står langs vegkanten for å glede oss. Jeg drømmer om en hage som kan bidra til å lære barn å se det vakre som faktiske finnes rett foran nesene våre. Lære å respektere og ta vare på det som spirer og gror rundt oss.

- En gartner gir aldri slipp på håpet. Løvet er falt, jorden er naken, blomstene er borte-bare stilkene står igjen. Men gartneren har lært tålmodighet og håp gjennom lang erfaring.

Våren ligger like under den frosne bakken. Hagen fyller sjelen med håp.

Under snøen titter snart snøklokkene frem igjen etter en lang og hard vinter og vi kan gå i gang med prestegårdshagen, smiler prestegårdsfruen. Gaven fra Sparebankstiftelsen DNB er kjærkommen og gir henne mulighet til å realisere hagedrømmen.

Schübelers hager er en del av foreningen KVANN - Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge. Styreleder Merete Furuberg synes dette er en fantastisk god nyhet.

- Støtten vil bety veldig mye for alle de gamle hagene, for lokalsamfunn og menneskene som er aktive der. Vi får nå nye muligheter til å ta vare på historiske hager over hele landet og engasjere barn og unge - det er viktig å vise dem hvor maten kommer fra og hvordan den dyrkes, legger hun til.

Nettverket

Nettverket Schübelers hager ble startet i 2021 og har på kort tid fått mer enn 40 medlemmer over hele landet. Mange av dem er knyttet til museer eller gamle prestegårder, men også private hager med historie er med. De vel etablerte hagene hjelper de nye i nettverket med råd og dåd for å ta vare på både plantene og historiene.

- Vi går forsiktig fram, og starter med registrering av gamle planter og hageelementer, forteller Furuberg. Dernest lages en hageplan og senere en skjøtselsplan. Mange av de gamle prestegårdshagene har vært viktige for lokalsamfunnet, men har falt ut av aktiv bruk de siste årene. Nå skal de gis nytt liv basert på sin egen historie, der lokale krefter er aktivt med.

Fredrik Christian Schübeler (1815-1892) var botaniker og professor ved Universitetet i Kristiania og direktør ved Botanisk hage på Tøyen. Han organiserte et nettverk av forsøkshager over hele landet for å prøve ut nye nytteplanter. I motsetning til de fleste professorer mente Schübeler at forsøksdyrking av økonomiske planter var den viktigste rollen til den botaniske hagen.

Mer informasjon: Schübelers hager – K V A N N

KVANN

Foreningen KVANN - Kunnskap og Vern av Nytteplanter i Norge ble stiftet i 2016 og er en nasjonal interesseorganisasjon for bevaring av plantemangfold. KVANN jobber for å ta vare på gamle norske nytteplanter, men prøver samtidig ut nye spennende vekster i forskjellige landsdeler fra kysten til fjellet og fra Lindesnes til Nordkapp.

- Dette kan gjøre oss bedre rustet til å møte klimaendringene. Klimavennlig og lokal matproduksjon er viktig med tanke på økt matberedskap, sier Merete Furuberg.

KVANN prøver ut nye flerårige grønnsaker og skogshageplanter, spesielt i fjellet og Nord-Norge, hvor det er store muligheter for økt grønnsaksproduksjon. Et av tiltakene er etablering av et nettverk av demonstrasjons- og forsøkshager over hele landet.

Mer informasjon om KVANN: K V A N N – Norwegian Seed Savers