Avkla­ring om for­de­ling av prestegårder

Regjeringen har nå bestemt fordelingen av prestegårdseiendommer mellom Opplysningsvesenets fond og Den norske kirke.

Publisert

Sommerbilde av Vestre Aker bispebolig

Når prestene flytter ut av prestegårdene ønsker OVF å åpne for ny aktivitet i de gamle bygningene, og bidra til aktivitet i lokalsamfunn over hele landet.

I forbindelse med delingen av stat og kirke har regjeringen nå i all hovedsak fastsatt hvilke eiendommer kirken skal overta, og hvilke eiendommer skal forvaltes videre av staten gjennom Opplysningsvesenets fond (OVF).

– Vi er glade for avklaringen som nå har kommet fra regjeringen. Prosessen så langt har vært omfattende, og fortsatt gjenstår mye arbeid, sier direktør i OVF Ole-Wilhelm Meyer.

OVF har gjennom 200 år forvaltet prestegårder over hele landet. Nå har regjeringen bestemt at 145 presteboliger og 193 tomter, som for eksempel kirkegrunn eller gravplasser, overføres til Den norske kirke.

En slik omfattende eiendomsoverføring er krevende og innebærer taksering, kartlegging av vedlikeholdsetterslep og beregning av driftsutgifter.

– OVF har dyktige medarbeidere som kjenner eiendommene svært godt. Nå vil vi legge til rette for at arbeidet med fradeling og overføring av eiendommer gjennomføres effektivt og forsvarlig. Dette vil innebære prosesser i de enkelte kommuner, sier Meyer.

Prestegårdene har spilt en svært viktig rolle for mange lokalsamfunn og bidratt til kultur- og samfunnsbygging i Norge. På de norske bygdene var prestegårdene gjerne hjertet i bygda og fungerte ofte som både skole, sykehus og gartneri.

Rødt og gult trehus med grønn hage.

Ved prestegården på Kvernes på Mørekysten ligger borgstua som gjennom historien har vært viktig for bygdefolket. I 2020 har OVF totalrehabilitert bygningen som nå står klar for besøk og overnattinger for dem som ferdes på kystpilegrimsleia.

Foto: OVF

– Denne avklaringen er også en anledning til å se fremover. Nå er vi opptatt av å finne ny og samfunnsnyttig bruk av presteboligene og de gårdene som ikke skal overføres til kirken eller selges, sier Meyer.

Boplikten for prester ble opphevet i 2015. Etter det har mange prester flyttet ut av prestegårdene, og OVF vært pålagt å selge en rekke boliger som ikke lenger brukes som presteboliger. Meyer understreker at arbeidet med å finne ny bruk til prestegårdene er noe OVF er godt i gang med.

– Det er for eksempel etablert lokale kulturhus og alternativt skoletilbud for barn og unge i de gamle utflyttede prestegårdene. Prestegårdene har stor betydning for lokal identitet og tilhørighet, sier Meyer.

Matlaging på kjøkkenet på Hommedal skolegård

Hommedal er en prestegårdene som har fått en ny funksjon som skolegård. Skolegårdene er utviklet etter modell fra Abildsø gård i Oslo, og er et pedagogisk tilbud til barn og unge som står i fare for å falle ut av skolen.

Foto: Trond A. Isaksen

OVF har for fremtiden fått et stort og viktig oppdrag for norsk kulturminnevern fra Stortinget.

– Vi er stolte av den 200-årige innsatsen vi har gjort for å ta vare på og videreutvikle norske prestegårder og tilhørende eiendommer. Nå skal fortsette å drive vår virksomhet kommersielt for å oppfylle vårt nye oppdrag, nemlig å bidra til finansiering av middelalderkirker, sier Meyer.

Dette er verdiene som skal overføres fra Opplysningsvesenets fond til Den norske kirke:

  • 145 presteboliger
  • 193 tomter (gravplasser, kirkegrunn og liknende)

Før overføring må alle eiendommer takseres, og kartlegging av vedlikeholdsetterslep og driftsutgifter må beregnes. 18 presteboliger, samt nyere bispeboliger og næringseiendommer er fortsatt uavklart.

Ny lov om Opplysningsvesenets fond trer i kraft fra 1.1.2022 og tillater vederlagsfri overføring av eiendom fra OVF til Den norske kirke. Fra 2023 er OVF et statlig eid fond.

Portrett av direktør Ole-Wilhelm Meyer

Ole-Wilhelm Meyer

Direktør

Tlf: 23 08 15 02

Mobil: 908 45 523

owm@ovf.no

Portrett av Judy Velle Hafredal

Judy Velle Hafredal

HR & Kommunikasjonsdirektør

Tlf: 23 08 15 28

Mobil: 916 53 531

jvh@ovf.no