Alle­manns­rett

OVF eier store arealer med mye skog og utmark hvor allemannsretten rår. 

Publisert

Dronebilde av Gildeskål prestegård

Nordland og Gildeskål kan vise til mange fine turer i et fantastisk landskap. Foto: Nordlandsmuseet

Som stor grunneier er OVF opptatt av å sikre allmenhetens interesser. Vi har et godt samarbeid med Miljødirektoratet, Norsk Friluftsliv og friluftsrådenede. Fondet har jevnlige møter med representanter for norsk friluftsliv for å sikre gode løsninger for alle, noe som har vært spesielt viktig for livskvaliteten og folkehelsen gjennom den nedstengningen av samfunnet som vi har vært gjennom lenge. Rundt 1/3 av dagens kommuner har registrert sine stier og løyper i Turdatabasen - herfra kan vi se at OVF til sammen har 356 km med sykkelruter, skiløyper og turløyper på sin grunn. Det jobbes med å få flere kommuner til å registrere sine turløyper, og da vil vi også se at tallet vil stige.