Øns­ker at Ver­dal preste­bo­lig blir Kir­kens hus på Stiklestad

Etter at presteboligen ikke lenger er i bruk som prestebolig ønsker Nidaros bispedømmeråd at boligen kan utgjøre et kirkelig tyngdepunkt for regionen.

Publisert

Verdal prestegård foto Jiri Havran

Verdal prestgård ligger på Stiklestad. Foto: Jiri Havran

Opplysningsvesenets fond har flere presteboliger som etter opphevelsen av boplikten er utleid i påvente av ny bruk eller nytt formål. Stiklestad utgjør et geografisk sentrum, i tillegg har stedet dype røtter tilbake til Norges kristningstid. Når Nidaros Bispedømmerådet ønsker å gjøre " prosteboligen" på Stiklestad om til et kirkelig samlingspunkt for to sammenslåtte prostier, er det både samfunnsnyttig og god bruk av boligen.