Øns­ker at Ver­dal preste­bo­lig blir Kir­kens hus på Stiklestad

Etter at presteboligen ikke lenger er i bruk som prestebolig ønsker Nidaros bispedømmeråd at boligen kan utgjøre et kirkelig tyngdepunkt for regionen.

Publisert

Verdal Prestegård. Vei inn til to hvite trehus med hage

Verdal prestgård ligger på Stiklestad. Foto: Jiri Havran

Opplysningsvesenets fond har flere presteboliger som etter opphevelsen av boplikten er utleid i påvente av ny bruk eller nytt formål. Stiklestad utgjør et geografisk sentrum, i tillegg har stedet dype røtter tilbake til Norges kristningstid. Når Nidaros Bispedømmerådet ønsker å gjøre " prosteboligen" på Stiklestad om til et kirkelig samlingspunkt for to sammenslåtte prostier, er det både samfunnsnyttig og god bruk av boligen.