Ås preste­bo­lig er solgt

Ås prestebolig har stor tomt og god beliggenhet på Kaja.     

Publisert

Gult trehus med grønn hage.

Foto: OVF

Eneboligen ble oppført i 1956. Den tilhører en gruppe presteboliger som ble tegnet av arkitekt Hans Magnus som jobbet i Kirkedepartementet på 50- tallet. Han tegnet flere presteboliger med samme uttrykk og planløsning. Presteboligene var tjenesteboliger for presten som den gang var embetsmenn. Man finner de fra Ås til Porsanger.

Ås prestebolig er en sjeldenhet, som står igjen med sin opprinnelighet. Boligen har stor opparbeidet tomt og en god plassering til Ås sentrum.