Års­rap­port 2018

Årsberetningen for 2018 handler om fondets eiendomsportefølje, om omstillinger og bærekraft

Publisert

Hus og kirke omgitt av fjell og grønn mar

Foto: OVF

Rapporten omtaler prosjekter som datterselskapene jobber med og redgjør for årsresultat og utvikling i hele konsernet. Årsrapporten tar leseren med rundt i landet, til livet på gamle og nye prestegårder, og viser rehabiliteringsprosjekter som er gjennomført i året 2018. Tidligere årsrapporter finner du på hjemmesiden : Om Ovf - fakta- nøkkeltal_ mandat og bakgrunn

Årsrapport 2018