Års­rap­port 2018

Årsberetningen for 2018 handler om fondets eiendomsportefølje, om omstillinger og bærekraft

Publisert

Hus og kirke omgitt av fjell og grønn mark. Foto

Rapporten omtaler prosjekter som datterselskapene jobber med og redgjør for årsresultat og utvikling i hele konsernet. Årsrapporten tar leseren med rundt i landet, til livet på gamle og nye prestegårder, og viser rehabiliteringsprosjekter som er gjennomført i året 2018. Tidligere årsrapporter finner du på hjemmesiden : Om Ovf - fakta- nøkkeltal_ mandat og bakgrunn

Årsrapport 2018