Åpner for flykt­nin­ger i presteboligene

Ovf har tatt initiativ til at tomme presteboliger kan brukes som bolig for flyktninger,  og vil gjøre dette i nært samarbeid med de aktuelle kommunene.

Publisert

A Apner for flyktninger i presteboligene ovf main col

Vestre Gausdal prestebolig. Foto: Brynjar Hasle/Ovf.

- Vi ser på vårt bidrag i denne humanitære katastrofen som en åpenbar del av vårt samfunnsansvar, sier Ole-Wilhelm Meyer, direktør i Ovf. – Vi ønsker å være en samarbeidspartner for kommunene som har ansvaret for bosettingen. Flere forhold rundt boligene må avklares og det må gjøres konkrete vurderinger for den enkelte bolig. Noen boliger kan vi inngå avtale om snart, og vi ønsker dialog med interesserte kommuner.

Formålet til Opplysningsvesenets fond er å komme Den norske kirke til gode. Virksomheten skal skje på markedsmessige betingelser, og avkastningen brukes til kirkelige formål. Selv om boplikten for prester opphørte 1. september i år vil det å holde og bevare presteboligene fortsatt være en viktig oppgave for Ovf.