Borre prestebolig
Borre prestebolig. Foto: Ovf.

Borre prestebolig

Borre prestegård ligger svært vakkert til, like nordøst for Borre kirke og har tradisjoner tilbake til før-reformatorisk tid. I tillegg ligger prestegården nær til Borrehaugene og gravhaugene til Ynglingætten. På prestegårdsområdet er det gjort funn som tilsier at det gamle høvdingesetet kan ha ligget her.

Den nåværende Hovedbygningen er en toetasjes laftet tømmerbygning som antagelig ble oppført i sogneprest Søren Sigvardts tid, rundt 1769-70. Forpakterboligen ligger som en sidebygning på tunet og skal være fra samme periode.  

Tunet på Borre prestegård ligger innenfor det 400 m2 store området ved Borrehaugene som ble fredet i 1990. Vestfold fylkeskommune har ansvar for forvaltningen av det freda området i samråd med Universitetet i Oslo. Området, kirken og prestegården ligger på er et av de viktigste arkeologiske områdene i landet. Borre kan knyttes til Norges sentrale vikingetid og til store viktig funn med internasjonal betydning som Oseberg og Gogstadskipene.

Gårdsbruket eies av Ovf og forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, som et forpaktningsbruk. Alle bygningene på prestegården representerer en viktig prestegårdshistorie i tillegg til kirkens og områdets historie.