Brønnøy prestebolig
Brønnøy prestebolig 1995. Foto: Ovf.

Brønnøy prestebolig

Brønnøy prestegard har ligget rett ved Brønnøy kirke siden middelalderen. Utviklingen i selve Brønnøysund har medført at prestegården i dag ligger enda mer sentralt og sentrumsnært enn før. Blant annet er rådhuset oppført på prestegårdens grunn.

Brønnøy prestegård var en av de store gårdene i sognet og bestod av 22 små og store bygninger. I dag står kun hovedbygningen fra 1845 igjen. Huset er bygd etter en plantegningsmal for prestegårder som H.D.F. Linstow og Jakob Sverdrup tegnet i 1835. Den opprinnelige hovedportalen i empirestil rundt inngangen er bevart. En større oppgradering i 1974 førte til interiør- og fasademessige endringer. Prestegården stod på statens fredningsverdige liste allerede i 1920-årene og ble fredet i 1991.