Lavik prestebustad
Lavik presebustad

Lavik prestebustad

Lavik prestegard ligg i Høyanger kommune ved Sognefjorden ca.150 m nordaust for Lavik kyrkje frå 1865. Prestegarden har to freda bygningar; hovudbygninga og bispestova. Ovf eiger hovudbustaden frå 1827. I 1874 fekk bygninga ei stove på østsida. Frå den tida fekk huset sin noværanda utsjånad, ein lang tømra, kvitmåla bygning. Både i eksteriør og interiør finst eldre bygningsdelar.

I Ytre Sogn er Lavik  prestegard, den einanste freda. Saman med prestegardshagen, kyrkja og nausta ikkje langt unna, utgjer prestegarden eit heilskapleg og verneverdig kulturmiljø.