Gjerstad prestebolig
Gjerstad prestegård i 2010. foto Jiri Havran

Gjerstad prestebolig

Gjerstad prestegård i Aust-Agder ble bygget i 1895, samme året som den gamle prestegården fra 1700 ble revet. Det var på den gamle  prestegården at matematikeren Niels Henrik Abel (1802-1829), vokste opp. I prestegårdshagen ved kirken er det reist en minnestein over matematikkgeniet. Tre bygninger ble fredet av Riksantikvaren i 1991.

  • Hovedbygningen fra 1895
  • Forpakterboligen fra 1850
  • Stabburet (garasje) fra 1700-tallet  

Gårdsbruket og presteboligen er idag to helt separate enheter og står ikke i den sammenheng som var realteten før, men begge eies av Ovf. Gårdsbruket forvaltes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, som et forpaktningsbruk. 

Våningshuset ble restaurert i 1994. I 2013 ble laget et tilbygg til driftsbygningen.       

Alle foto: Jiri Havran