Sammen på Asker prestegård juni 2019

Stilling ledig

Vi søker fagressurs på tomtefeste 

Vi har ledig stilling som senior kontraktsforvalter. OVF er blant landets største grunneiere og har et stort antall festekontrakter. Forvaltningsseksjonen i  OVF består av 13 ansatte  og stillingen i innebærer å bistå og veilede i kontraktsmessige  saker som blant annet salg og innløsninger.    

Les og søk her 

Skriv ut