Presteboligen ligger på et tun med gamle gårdsbygninger og har middelalderkirken som nærmeste nabo.

En prestebolig på Lista

En sommerdag besøkte vi prestegården på det flate Listalandet. Vi gikk fra rom til rom i huset fra 1850, og snakket om gamle og nye løsninger.     

Gjennom de siste tiårene har Ovf gjort viktige oppgraderinger på boligen. I 2014-2015 ble det satt inn nytt bad og kjøkkeninnredning, og hele huset  ble varmere etter at det ble boret energibrønner i fjellet for gulvvarme. Trærne i den gamle hagen fikk nye krefter etter en runde med trepleie. 

Bli med til Vanse prestegård på Lista

Skriv ut