Kontakt oss

Kontaktskjemaer til Ovf

Ved henvendelser til Ovf bruk kontaktskjema.

Vi ønsker at du bruker kontaktsjema slik at vi raskere kan besvare din henvendelse. Du vil få en kvittering når vi har mottatt din melding.

Kontakt for: Presse

Ønsker du å få del i de midlene som Ovf hvert år gir til Den norske kirke? Kontakt det lokale bispedømmekontoret dersom du vil vite mer. 

Hvert år tildeler Den norske kirke Ovf-midler til en rekke prosjekter. Midlene tildeles gjennom det enkelte bispedømmekontor, men Ovf har ikke anledning til å behandle eller tildele støtte til enkeltprosjekter, kontakt derfor ditt lokale bispedømmekontor.

Prosjekter som bispedømmekontorene gir støtte til er vedtatt som satsingsområder av Kirkemøtet: 

  •  Kirkemusikk og kultur
  •  Diakoni
  •  Barn og unge
  •  Gudstjenesteliv
  •  Samisk kirkeliv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

Postadresse:

Opplysningsvesenets fond
Postboks 535 Sentrum
0105 Oslo

Organisasjonsnummer :
970 955 569

Besøksadresse:

Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider

09.00-15.00 ( mandag-fredag)
Telefon 23 08 15 00