Kontakt oss

Kontaktskjemaer til Ovf

Ved henvendelser til Ovf bruk kontaktskjema.

Vi ønsker at du bruker kontaktsjema slik at vi raskere kan besvare din henvendelse. Du vil få en kvittering når vi har mottatt din melding.

Presse

Ønsker du å søke Opplysningsvesenets fond om økonomisk støtte til et lokalt tiltak?

Hvert år tildeler Den norske kirke Ovf-midler til en rekke prosjekter, 25.5 millioner. Midlene tildeles gjennom det enkelte bispedømmekontor, og Ovf har ikke anledning til å behandle eller tildele støtte til enkeltprosjekter, se bispedømmekontoret .

Prosjekter som det gis støtte til er vedtatt som satsingsområder av Kirkemøtet:  

  •  Kirkemusikk og kultur
  •  Diakoni 
  •  Barn og unge
  •  Gudstjenesteliv
  •  Samisk kirkeliv

 

 

 

 

 

 

 

Adresse

Postadresse:

Opplysningsvesenets fond
Postboks 535 Sentrum
0105 Oslo

Organisasjonsnummer :
970 955 569

Besøksadresse:

Rådhusgata 1-3, Oslo

Åpningstider

09.00-15.00 ( mandag-fredag)Kontaktinfo

Telefon: 23 08 15 00
E-post: ovf@ovf.no