Spørs­mål og svar om fak­tu­ra­er og saksbehandlingstid

Opplysningsvesenets fond går for tiden gjennom store endringer. Det har ført til noen lengre saksbehandlingstid og for noen kunder, endringer på mottatt faktura og. Vi har forståelse for at dette kan skape utfordringer. Nedenfor finner du litt mer informasjon knyttet til situasjonen.

Spørsmål knyttet til saksbehandlingstiden i OVF

På grunn av mange pågående endringer og aktiviteter, som for eksempel overgang til nye systemer, omorganisering og endring av selskapsform, er det for tiden lenger saksbehandlingstid enn forventet. Vi jobber for å hente inn etterslepet og beklager de ulemper dette medfører for våre kunder.

Vi klarer dessverre ikke å si noe om forventet saksbehandlingstid på generell basis. Saksbehandlingstiden varierer fra sak til sak. Den forsinkede behandlingstiden er likevel midlertidig, og det forventes en mer normal saksbehandlingstid ved utgangen av året.

Spørsmål knyttet til faktura fra OVF

Opplysningsvesenets fond har byttet kontonummer. Det nye kontonummeret er 5003.05.29100.

Mange har lagt merke til at forfallsdato og fakturadato er lik og noen har stilt spørsmål om fakturaen kan være falsk av den grunn. Det er den ikke. Fakturadatoen måtte settes slik for å få systemene vår til å fungere i innkjøringsperioden. Fakturaen skal betales som vanlig, og ble sendt ut flere uker før forfallsdato, slik at man har tid til å betale i tide.

På fakturaene står det at det er kontant betaling. Dette kommer av systemmessige årsaker i vårt nye system. Forfall er det samme som vanlig, og det har ingen betydning for betaling av fakturaen. Det er bare å betale fakturaen som alle andre fakturaer.

Vi har opplevd at mange som normalt får e-fakturaer i år har fått fakturaen i posten. Vi beklager at det har skjedd, og jobber for at fremtidige fakturaer går som e-fakturaer for de som har takket ja til dette i nettbanken sin. Vennligst betal papirfakturaen som vanlig.

Overgang fra et datasystem for produksjon av fakturaer til et annet har gjort at fakturaen har endret utseende, og noe informasjon kan mangle (blant anne gårds- og bruksnummer). Vi er også i ferd med å fase ut avgiftsnumrene og erstatte de med et kontraktsnummer i et formatet som f.eks kan se slik ut: K00001234.

Fakturaen er like ekte med nytt utseendet og kan trygt betales som vanlig.

Noen henvender seg fordi de ikke har fått faktura som de er vant til. Det er veldig fint. Dersom du ikke har fått faktura så ta kontakt. Se nederst på sida for kontaktinformasjon

Har du ikke fått svar på spørsmålet ditt ved å lese dette, så er du velkommen til å ta kontakt med oss. Se nederst på sida for kontaktinformasjon eller bruk skjema for generell henvendelse til OVF.