Vik prestebustad

Vik prestebustad ligg sentralt i tettstaden Vikøyri. Bustaden sto ferdig i 1952 og blei teikna av arkitekt Johan Lindstrøm frå Bergen. Lindstrøm har vore arkitekt for fleire geistlege bygg. Eit stabbur på garden frå før 1875 er foreslått freda.

Bustaden ligg nære mellomalderkyrkjene Hopperstad stavkyrkje og Hove steinkyrkje.