Vestre Slidre prestebolig

1 / 2

Vestre Slidre prestebolig, blir også bare kalt Slidre. Hovedhuset ble oppført i tømmer i to etasjer av presten Christe i en overenskomst med almuen. Byggingen foregikk mellom 1816-18. Huset har en gjennomløpende midtgang med to rom på hver side.

I 1991 fredet Riksantikvaren både hovedbygning og stabburet. I 2019 ble det store stabburet fra 1650 fullrestaurert og flyttet til ny tomt nærmere hovedbygningen.