Vestre Aker bispebolig

Vestre Aker prestegard ligger i en sørvendt skråning på nordsiden av Blindernveien rundt 300 meter øst for kirken. Eiendommen tilhørte i middelalderen Halvardkirken senere Mariakirken.

Prestegården er et fredet anlegg som består av fire bygninger i et tun.

  • Hovedbygningen: Oppført i 1790 av Halvor Blindern som var en foregangsmann på landbrukssiden og skal ha vært blant de første som begynte å dyrke poteter i landet. Våningshuset er et tømmerhus i to etasjer, med stående kledning og valmet tak.

  • Forpakterboligen fra 1700-tallet.

  • Stabburet er fra 1700-tallet.

  • Bryggerhuset fra rundt 1930.

Til anlegget hører en større prestegårdshave. I 1856 kjøpte Ovf gården med 300 mål av jordveien og 1/3 av skogen. Nedre Blindern ble prestegård i det nyopprettede Vestre Aker prestegjeld. Gårdsbruket er i dag solgt.

Fra 1871-75 var det sogneprest Jørgen Moe med familie som bodde i det store huset. Moe hadde tidligere samarbeidet med Asbjørnsen om eventyrinnsamling og i 1871 kom et samlet verk ut om eventyrene.

Prestegården ble senere Oslos bispebolig.