Vefsn prestebolig, Dolstad

Presteboligen ble oppført rundt 1892 og har to etasjer samt kjeller. På begynnelsen av 1970-tallet ble eneboligen omfattende renovert etter tegningene til arkitekt Hans Magnus. Boligen ligger sentralt i Mosjøen.

Dolstad kirke og prestegård lå tidligere under Alstadhaug prestegjeld. I 1767 ble Vefsn eget prestegjeld med kirke på Dolstad hvor sønn til Petter Dass var prost. Etter kommunesammenslåing med Mosjøen ligger prestegården i dag i Vefsn kommune.