Vang prestebolig, Valdres

Vang prestebolig ligger i Valdres i Vestre Slidre og med Vang kirken som nærmeste nabo. Prestegården har ligget på samme sted siden middelalderen. Dagens tømmerbygningen ble oppført i 1828. I 1866 kom det nye veranda på langfasaden og den ble bygd noe høyere i 1870. Dette er bakgrunnen for boligens nåværende utseende. I første etasje har huset midgang og stue, autentiske dører og gerikter. Brystningen er autentiske i senmpirisk stil med søylemotiver og kandelabere. Disse er sannsynligvis fra når huset ble oppført i 1828.

Prestegårdens nærhet til kirken forteller hvor sentral gården var i forrige århundre og hvilken betydning kirke og prest hadde i det gamle bondesamfunnet. Bygningene er viktige brikker i den kulturhistoriske arven. Vang prestegård er representativ for de mindre prestegårdsanleggene fra 1800 tallet. Det storsåtte fjelllandskapet og nærheten til kirken er med på å gjøre Vang prestebolig til et verdig kirkelig kulturminne.

Prestegården har tre fredete bygninger :

  • Hovedbygningen 1828
  • Stabburet
  • Drengestua fra 1897 er overdratt til kommunen.

Prestegårdens nærhet til kirken forteller hvor sentral gården var i forrige århundre og hvilken betydning kirke og prest hadde i det gamle bondesamfunnet. Bygningene er viktige brikker i den kulturhistoriske arven. Vang prestegård er representativ for de mindre prestegårdsanleggene fra 1800 tallet. Det storsåtte fjelllandskapet og nærheten til kirken er med på å gjøre Vang prestebolig til et verdig kirkelig kulturminne.

Tre fredete bygninger

  • Hovedbygningen 1828
  • Stabburet
  • Drengestua fra 1897 er overdratt til kommune