Vadsø prestebolig

Vadsø prestebolig ble oppført i 1949 midt i byen, ved siden av kirken. Magnus Poulson er arkitekten, både bak kirken og boligen. Boligen har en plassering og en diskret arkitektur som bygger opp om kirkens mer monumentale preg, et par hundre meter unna. Mange bygningsdetaljer er inntakt. Med tanke på de store ødelggelser og den gjenoppbyggningen som skjedde i Finmark etter krigen, er bygningen et vitnesbyrd om de positive grep som ble gjort i landsdelen etter 1945. I sin sammenheng har Vadsø prestebolig en betydelig kirke- og kulturhistorisk verdi.