Vadsø prestebolig

Vadsø prestebolig ble oppført i 1949 midt i byen, ved siden av kirken. Magnus Poulson er arkitekten, både bak kirken og boligen. Opprinnelig tenkte han at presteboligen skulle kobles eller integreres som en del av til kirkebygget. Boligen har en plassering og en diskret arkitektur som bygger opp om kirkens mer monumentale preg, et par hundre meter unna. Mange bygningsdetaljer er intakt. Med tanke på de store ødeleggelser og den gjenoppbygningen som skjedde i Finnmark etter krigen, er bygningen et vitnesbyrd om de positive grep som ble gjort i landsdelen etter 1945. I sin sammenheng har Vadsø prestebolig en betydelig kirke- og kulturhistorisk verdi.