Våler prestebolig

1 / 7

Våler prestegård ligger i Solør kommune og ble oppført i 1855, og restaurert i 1948 etter plan av arkitekt Åke Grenager. Bygningen har vært gjennom flere endringer for å være egnet som tjenestebolig for prest. Juni 2023 ble presteboligen solgt og prestegården er nå en samlet enhet sammen med forpakterbruket.

Ny bruk av Våler prestegård

En helg i november samlet ungdom fra Våler seg på prestegården med arrangementet "Ungdommens hærpil" Dette er et prosjekt som drives av Nasjonaljubileet Norge i 1000 år . "Ungdommens hærpil" ble første gang arrangert under 1000 års jubileet for Olavs møte med Dale-Gudbrand i 2021. I middelalderen var en hærpil noe som ble satt inn i gjerdestolpene til bøndene og var varsel om mobilisering til krig. I våre dager er hærpila en fredspil, som skal samle ungdom til rådslag om samfunnsverdier og utforming av kunstverk. På Våler prestegård er det kunstneren Ingunn Dybendal ungdommen skal samarbeide med en helg i november. Prestegården blir derved igjen åsted for viktig samfunnsbygging. I årene fremover mot 1000 års jubileet på Stiklestad i 2030, vil lignende samlinger skje på prestegårder landet rundt.

OVF stiller prestegård til disposisjon, og bidrar på den måten til at prestegårdene igjen blir arena for samfunnsnyttig aktivitet.

Våler alle

Ungdom og ledere samlet på Våler prestegård

Våler kunstner 01

Kunstneren Ingunn Dybendal ledet samlingen

Våler 01

Stor aktivitet rundt tegnebordet