Vågan prestebolig

Vågan prestebolig ble oppført i 1953, etter at den forrige presteboligen brant i 1949. Arkitekt Trygve Ramsloe tegnet presteboligen i 1951 med prestekontor og entre til denne. Boligen ligger litt utenfor Kabelvåg sentrum i Kjerkvågen, ikke langt fra Lofotkatedralen.

Før i tiden

Vågan prestebolig var hovedhuset på prestegården som både hadde driftsbygning, redskapshus og forpakterbolig på 50-60 tallet. Gården hadde 20 dekar i innmark og flere bortfestede tomter. Forpakterboligen ble flyttet på 1920 tallet. I 2023 ble presteboligen solgt.