Ullensvang prestebustad

1 / 2

Prestegarden på plassen ved Ullensvang kyrkja har ein lang kontinuitet og blei fyrste gong nevnt i 1309. I 1806 raste ein storm i Ullensvang og raserte den gamle prestegarden. Les meir om stormen og vitneavhøyra i Arkivverket «Orkanen som raserte Ullensvang prestegård 25. desember 1806.» Huset blei reparerert og skadene retta opp.

Prestebustaden som står der i dag blei reist i 1866 under sokneprest Hans Irgens. Det er ei lafta tømmerbygning på ein og ein halv etasje. Planløysinga liknar typeteikningane til prestegardar på landet som arkitekt H. D. F. Linstow og landbruksreformator Jakob Sverdrup utforma. På fasaden mot vest har bygninga ein veranda i glas som er eit nyare tilbygg frå 1900-talet.

Prestebustaden har totalt fire freda bygningar:

  • Ullensvang prestebustad frå 1866
  • Borgstua frå før 1630
  • Stabbur frå ca. 1600
  • Naust utdatert

Ullensvang prestegard har ei lang og interessant tidslinje. Dei freda bygningane på tunet viser den lokale byggeskikken og planløysinga på ein embetsmannsgard. Prestegarden ved Sørfjorden blei totalrenovert av OVF i 2019-2020, og er ein rekruteringsbustad for prest som søkjer stilling i soknet.