Ullensaker prestegård

1 / 7

Ullensaker prestegård, med opprinnelig navn Ullinshof, ligger 300m sørøst for Ullensaker kirke. Fra 1500- tallet ble mer Ullensager navnet brukt. Ullensaker preste- og kirkehistorie er knyttet til bygninger som idag er borte. Tilbake i denne historien dukker sogneprest Kjell Stub opp. Stub var sognepresten som døde på selve prekestolen i 1663. Han var også offiser og deltok i Hannibalsfeiden (1644-45).

Hovedbygningen er en to-etasjes laftet tømmerbygning oppført i 1826. Huset gjennomgikk i 1896-97 reparasjon og endringer og fikk i den forbindelse nytt tak, nye vinduer og veranda i to etasjer på fasaden mot haven. Husets har en midtgang med værelser plassert på hver side av denne. Planløsningen ble endret i forbindelse med modernisering i 1972. Stabburet fra 1898 er fredet, som hovedhuset, og er det første i sitt slag i Ullensaker med utkraget andre etasje inspirert av nasjonalromantiske strømninger.

Hovedbygningen og stabburet er representative for byggeskikken på embetsmannsgårdene og på større gårder i bygda. Bygningene ble fredet i 1992. I 2017 ble hovedbygningen utvendig malt og innvendig oppusset, deretter gikk turen til stabburet som ble restaurert. Høsten 2020 ble sveitserverandaen i hele sin høyde tilbakeført og i 2021 var det ferdigstillelse. Året 2022 vil OVF gjenreise den flotte hagen. Det skjer på bakgrunn av spor og funn av grusganger og dam som fantes i glansdagene rundt 1900.